Retour- en teruggavebeleid

Terugsturen van een bestelling

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 van het Belgische WER (Wetboek Economisch Recht). Op basis van het herroepingsrecht kan de consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet hiervoor geen vergoeding betalen, noch een reden opgeven. Wij horen uiteraard wel graag alle feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° WER). Daarom kan de Consument geen beroep doen op het herroepingsrecht voor wijnflessen die hij al heeft ontkurkt.

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan holavinos.com meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt.

Het is aan de consument om te bewijzen dat hij zijn herroepingsrecht kan inroepen. In zijn mededeling vermeldt de consument volgende informatie:

  • Datum van order, datum van ontvangst van het product en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de consument;
  • Handtekening van de consument.

De kennisgeving van het herroepingsrecht moet per e-mail worden verzonden naar hannelore@holavinos.com of per post naar OCHO bv, Markt 96, B-9800 Deinze.

De consument moet het product aan holavinos.com retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking. Het product wordt teruggestuurd naar volgend adres: OCHO bv, Machelendorp 2/2, B-9870 Machelen.

De Consument moet het product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat in ons magazijn aankomt. De consument kan aansprakelijk worden gesteld worden voor eventuele schade die aan het product wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de Consument alle kosten en risico’s van retour.

Bovendien is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product door een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de het product vast te stellen (bijv. verwijderde of beschadigde etiketten, afgebroken kurk, barsten in de fles, etc.). Holavinos.com is gerechtigd om de kosten van een dergelijke waardevermindering aan de consument aan te rekenen. Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten worden teruggestuurd naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument.